Εξέταση των επιλεγομένων μαθημάτων του αναπλ. καθ. π. Κων/νου Καραϊσαρίδη

Τα επιλεγόμενα μαθήματα,που διδάσκει ο Αναπληρωτής Καθηγητής π. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης,θα εξεταστούν προφορικά στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 στο γραφείο του Καθηγητού (401, 4ος όροφος).