Εξετάσεις του επιλεγομένου «Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» (Θ274)

Οι εξετάσεις του επιλεγομένου μαθήματος «Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» (Θ274) θα διενεργηθούν προφορικά την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου τρέχοντος, από τις 12:00 έως τις 14.00 στο γραφείο του επ. καθηγητή (αρ. 331).