Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

21/11/2017 Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου-με τον αναπληρωτή του- των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ
16/11/2017 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη συνέλευση του Τμήματος
16/11/2017 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη συνέλευση του Τμήματος
16/11/2017 Πρόσκληση συνέλευσης 597/27.11.2017
16/11/2017 Σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Σχολών και των Τμημάτων
14/11/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης 596/16.11.2017
08/11/2017 Πρόσκληση συνέλευσης 595/10.11.2017
06/11/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας»
01/11/2017 Πρόσκληση συνέλευσης 594/3.11.2017
27/10/2017 Πρόσκληση συνέλευσης 593/31.10.2017
11/10/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία από την Άλωση (1453) μέχρι σήμερα»
11/10/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο»
06/10/2017 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Διευθυντών Τομέων
04/10/2017 Πρόσκληση συνέλευσης 592/6.10.2017
21/09/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 590/22.9.2017
20/09/2017 Πρόσκληση-Κρίση για τη μονιμοποίηση του Θεόδωρου Πιτταρά στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
11/09/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης 589/13.9.2017
05/09/2017 Πρόσκληση - κρίση για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική»
05/09/2017 Πρόσκληση - κρίση για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πηγές της Θείας Λατρείας, Βυζαντινή Λειτουργική Παράδοση»
01/09/2017 Πρόσκληση - Κρίση για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία Βασίλειου Γεωργόπουλου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
31/08/2017 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
31/08/2017 Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα "Λατρεία, Αρχαιολογία και Τέχνη""
31/08/2017 Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα "Αγία Γραφή και Πατερική Γραμματεία"
31/08/2017 Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα "Δίκαιο, Οργάνωση, Ζωή και Διακονία της Εκκλησίας"
31/08/2017 Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα "Ιστορία, Δόγμα Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις"
08/08/2017 ΕΔΒΜ45 - Αποπκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας - Πρόσκληση ενδιαφέροντος
14/07/2017 Πρόσκληση ΓΣΕΣ 274/18.7.2017
12/07/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κ. Τρύφωνα Τσομπάνη με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική»
12/07/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Ιωάννη Νάσση με γνωστικό αντικείμενο «Πηγές της Θείας Λατρείας, Βυζαντινή Λειτουργική Παράδοση»
12/07/2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κ. Θεόδωρου Πιτταρά με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο αιώνα»

Σελίδες