Ανακοινώσεις Γραμματείας (διοίκηση)

19/06/2018 Ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων για τις εκλογές διευθυντών τομέων του Τμήματος
15/06/2018 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 616/19.6.2018
04/06/2018 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 615/6.6.2018
23/05/2018 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ- με τον αναπληρωτή του- στη Συνέλευση Τμήματος
23/05/2018 Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ- με τον αναπληρωτή του- στη Συνέλευση Τμήματος
16/05/2018 Προκηρύξεις για την εκλογή των διευθυντών Τομέων
10/05/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 614/11.5.2018
07/05/2018 Πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική»»
04/05/2018 Πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλήρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παλαιά Διαθήκη-Μετάφραση των Εβδομήκοντα»
02/05/2018 Πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα καθηγητή της πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργική. Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας»
30/04/2018 Κρίση για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα"
30/04/2018 Κρίση για εκλογή προς πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Καινή Διαθήκη. Ερμηνεία, Θεολογία και Ιστορία Χρόνων"
19/04/2018 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 608/20.4.2018
26/03/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη. Ερμηνεία, Θεολογία και Ιστορία Χρόνων»
26/03/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική»
26/03/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιά Διαθήκη- Μετάφραση των Εβδομήκοντα»
26/03/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική. Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας»
26/03/2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπλ. καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9o έως τον 15o αιώνα»
21/03/2018 Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
21/03/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 607/23.3.2018
27/02/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 606/1.3.2018
16/02/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 605/21.2.2018
05/02/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού
24/01/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 604/26.1.2018
10/01/2018 Πρόσκληση συνέλευσης 603/12.1.2017
20/12/2017 Πρόσκληση συνέλευσης 602/22.12.2017
14/12/2017 Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος 600/15.12.2017
14/12/2017 Κρίση για εκλογή προς πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας»
05/12/2017 Κρίση για εκλογή προς πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο»
05/12/2017 Κρίση για εκλογή προς πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία από την Άλωση (1453) μέχρι σήμερα»

Σελίδες