Ανακοινώσεις Μαθημάτων

16/02/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ
13/02/2018 Εξετάσεις των μαθημάτων του αναπλ. καθ. π. Κων/νου Καραϊσαρίδη
13/02/2018 Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος "Θεολογία της Καινής Διαθήκης"
13/02/2018 Συνάντηση του Exegeticum για το μήνα Φεβρουάριο
13/02/2018 Διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Π. Διαθήκη του Β΄ εξαμήνου σπουδών
11/02/2018 Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος "Ερμηνευτική των Βιβλικών Κειμένων"
08/02/2018 Πρακτική Άσκηση Εργαστηρίου Παιδαγωγικής
05/02/2018 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (επίκ. καθ. Αθ. Στογιαννίδης)
31/01/2018 Εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος "Το κανονικό έργο των Κολλυβάδων. Σταθμός παράδοσης και ανανέωσης" (Χ274)
31/01/2018 Εξετάσεις του μαθήματος "Κανονικό Δίκαιο Ι. Πηγές και Γενικό μέρος" (Υ405)
31/01/2018 Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Α΄ (Χ253)
31/01/2018 Εξέταση του μαθήματος "Κανονικό Δίκαιο ΙΙ. Ειδικό μέρος" (ΥΕ08)
23/01/2018 Εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος «Εκπαίδευση και άσκηση στην τέχνη της σύγχρονης αγιογραφίας Β΄» (Χ 262)
21/01/2018 Ανακοίνωση για την εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος “Θέματα Ορθόδοξης Βιοηθικής” (Χ295)
21/01/2018 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική (ΥΕ09)
20/01/2018 Συνάντηση του Exegeticum για το μήνα Ιανουάριο
19/01/2018 Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Υ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α΄(Χ142)
17/01/2018 Εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος "1517 -2017.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜOΥ" (Χ 311)
17/01/2018 Εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος «Εκπαίδευση και άσκηση στην τέχνη της σύγχρονης αγιογραφίας Α΄» (Χ162)
16/01/2018 Πρώτη συνάντηση του μεταπτυχιακού Colloquium του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών
16/01/2018 Εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος "Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016" (Χ 304)
16/01/2018 Εξετάσεις του επιλεγομένου μαθήματος "Εθνικά θέματα σχετιζόμενα με τις χώρες της Χερσονήσου του Αίμου" [Χ112]
15/01/2018 Εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος "Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος. Πρόσωπο και έργο" (Χ308)
15/01/2018 Η εξέταση του επιλεγομένου "Θεολογία Μικρασιατών Πατέρων" [Χ251]
15/01/2018 Εξετάσεις των επιλεγ. μαθημάτων της κ. Ελένης Χρυσάφη, ΕΔΙΠ
11/01/2018 Ημερομηνίες εξέτασης και εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Θρησκευτική Αγωγή και Διαφορετικότητα" [Χ290Π]
11/01/2018 Ημερομηνία εξέτασης και εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Ιστορία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης" [Χ312Π]
11/01/2018 Επί πτυχίω εξετάσεις στην Παλαιά Διαθήκη του αναπλ. καθ. Αθανασίου Παπαρνάκη
11/01/2018 Εξετάσεις του επιλεγομένου μαθήματος «Τελετουργικά ζητήματα (Χ241)
11/01/2018 Αναπλήρωση του μαθήματος "Εισαγωγή και Κριτική του Κειμένου της ΚΔ"

Σελίδες