Ανακοινώσεις Μαθημάτων

22/11/2017 Έναρξη παραδόσεων των μεταπτυχιακών μαθημάτων του καθ. Μ. Τρίτου
22/11/2017 Έναρξη παραδόσεων του επιλεγομένου "Εθνικά θέματα σχετιζόμενα με τις χώρες της χερσονήσου του Αίμου" [Χ112]
21/11/2017 Μετάθεση της παράδοσης του μαθήματος «Εισαγωγή και Κριτική του Κειμένου της ΚΔ»
18/11/2017 Αναβολή κι αναπλήρωση του μαθήματος "Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική"
17/11/2017 Επιβεβαίωση του μαθήματος "Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης"
16/11/2017 Έναρξη παραδόσεων των μεταπτυχιακών μαθημάτων της αναπλ. καθ. Κυριακούλας Παπαδημητρίου
13/11/2017 Μεταπτυχιακά μαθήματα επίκ. καθ. Ευαγγελίας Γ. Δάφνη
10/11/2017 Έναρξη παραδόσεων των μεταπτυχιακών μαθημάτων της επίκ. καθ. Αικ. Τσαλαμπούνη
07/11/2017 Aναπλήρωση του μαθήματος "Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ι" (ΥΕ04)
06/11/2017 Έναρξη παραδόσεων του επιλεγομένου μαθήματος "Κοινότητα και Κοινωνία" [Χ221]
06/11/2017 Έναρξη παραδόσεων του επιλεγομένου μαθήματος "Θρησκεία και Πολιτική"
06/11/2017 Αναβολή του μαθήματος Υ301 "Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης"
01/11/2017 Συμπληρωματική παράδοση στο μάθημα Υ101
01/11/2017 Έναρξη παραδόσεων του επιλεγομένου μαθήματος "Ιστορικοκανονικά ζητήματα. Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά" (Χ282)
31/10/2017 Έναρξη διανομής χειμερινού εξαμήνου 2017-18
30/10/2017 Έναρξη παραδόσεων επιλεγομένου μαθήματος "Το κανονικό έργο των Κολλυβάδων. Σταθμός παράδοσης και ανανέωσης" (Χ274)
30/10/2017 Έναρξη παραδόσεων του επιλεγομένου μαθήματος "Σύγχρονα Ποιμαντικά Θέματα" (Χ81)
29/10/2017 Έναρξη παραδόσεων του επιλεγομένου μαθήματος «O διάλογος Χριστιανισμού και Ελληνικής Φιλοσοφίας στους απολογητές του 2ου μ.Χ. αιώνα» (Χ259)
26/10/2017 Έναρξη παραδόσεων του επιλεγομένου μαθήματος "Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016"
24/10/2017 Ματαίωση της παράδοσης του μαθήματος Υ105 στις 25.10.2017
23/10/2017 Έναρξη παραδόσεων του επιλεγομένου μαθήματος "Θεολογία Μικρασιατών Πατέρων" [Χ251]
22/10/2017 Έναρξη του επιλεγομένου μαθήματος "Θέματα Ορθόδοξης Βιοηθικής"
21/10/2017 Έναρξη επιλεγομένου μαθήματος "Χριστός και Άγιο Πνεύμα στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία"
20/10/2017 Επιλεγόμενα μαθήματα επικ. καθ. Ευαγγελίας Γ. Δάφνη
19/10/2017 Διατμηματικά Προγράμματα ξένων γλωσσών
18/10/2017 Έναρξη του επιλεγομένου μαθήματος «Λατινικές Μεταφράσεις της Βίβλου» [Χ302]
17/10/2017 Έναρξη παραδόσεων του επιλεγόμενου μαθήματος Χ142 "Η χρήση των Η/Υ στη Θεολογική Έρευνα Α'"
16/10/2017 Σχετικά με τα επιλεγόμενα μαθήματα της κ. Ελένης Χρυσάφη, ΕΔΙΠ
16/10/2017 Έναρξη παραδόσεων του επιλεγομένου μαθήματος «Λειτουργικά στοιχεία στα αγιολογικά κείμενα» [Χ303]
15/10/2017 Αναβολή του μαθήματος "Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών κειμένων"

Σελίδες