Ανακοινώσεις Μαθημάτων

19/06/2018 Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος "Εξομολογητική" [Θ73] του καθ. π. Αθανασίου Γκίκα
14/06/2018 Ανακοίνωση του αναπλ. καθ. Αθ. Παπαρνάκη για εξέταση επί πτυχίω
13/06/2018 Εξέταση επιλεγομένου μαθήματος "Θέματα Πατερικής Θεολογίας" [Θ239]
13/06/2018 Εξέταση του μαθήματος "Πατρολογία ΙΙ" [Υ202]
13/06/2018 Εξετάσεις επιλεγόμενου μαθήματος Επ. Καθ. Κ. Μποζίνη
08/06/2018 Εξέταση του επιλεγομένου μαθήματος "Ορθοδοξία και Ευρώπη. Κοινωνιολογική Διερεύνηση" [Θ171]
07/06/2018 Εξεταστέα ύλη επιλεγόμενου μαθήματος καθ. Η. Ρεράκη "Η κοινωνική ένταξη των μαθητών και η θρησκευτική αγωγή" [Θ320Π]
06/06/2018 Εξετάσεις των επιλεγομένων της κ. Ελένης Χρυσάφη, ΕΔΙΠ
05/06/2018 Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων του αναπλ. καθ. Α. Παπαρνάκη
05/06/2018 Εξέταση των επιλεγομένων μαθημάτων του αναπλ. καθ. Μ. Βάντσου
04/06/2018 Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος «Εκκλησιαστικές προσωπικότητες των ορθοδόξων εκκλησιών της χερσονήσου του Αίμου» [Θ150]
04/06/2018 Εξέταση των επιλεγομένων μαθημάτων της επίκ. καθ. Σ. Λάμπρου
04/06/2018 Εξετάσεις των μαθημάτων του καθ. Θ. Γιάγκου - Ανακοινοποίηση στο ορθό
03/06/2018 Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος "Το δίκαιο του Αγίου Όρους" [Θ237]
03/06/2018 Αναβολή του μεταπτυχιακού μαθήματος "Θέματα Διορθοδόξων Σχέσεων και Διαχριστιανικών Διαλόγων Β'" [ΔΘ 26]
31/05/2018 Εξέταση του επιλεγομένου "Σύγχρονες αιρέσεις και Αγία Γραφή"
30/05/2018 Ανακοίνωση εξέτασης μαθημάτων καθ. κ. Γιάγκου
30/05/2018 Πέμπτη συνάντηση του Colloquium Λειτουργικής
29/05/2018 Οι εξετάσεις του επιλεγομένου της αναπλ. καθ. Άννας Καραμανίδου
27/05/2018 Aναπλήρωση μαθήματος "Θέματα Διορθοδόξων Σχέσεων και Διαχριστιανικών Διαλόγων Β΄" (ΔΘ 26)
25/05/2018 Αναπλήρωση του μαθήματος "Εκκλησιαστικές προωπικότητες των ορθοδόξων εκκλησιών της χερσονήσου του Αίμου"
19/05/2018 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας - Ανακοίνωση από τον Κοσμήτορα της Σχολής κ. Κωνσταντίνου
15/05/2018 Αναπλήρωση του μαθήματος "Αγιολογία-Εορτολογία"
08/05/2018 Αναπλήρωση του μαθήματος "Ερμηνευτική των Βιβλικών Κειμένων" (ανακοινοποίηση)
06/05/2018 Exegeticum του μήνα Μαΐου
05/05/2018 Αναπλήρωση του μαθήματος "Ερμηνευτική των Βιβλικών Κειμένων"
02/05/2018 Αναβολή του επιλεγομένου "Η ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία από τον ΙΑ΄-ΙΕ΄αι." [Θ283]
02/05/2018 Αναβολή του επιλεγομένου "Ο ιερός Φώτιος. Πρόσωπο και έργο" [Θ284]
29/04/2018 Εξετάσεις επιλεγομένου “Η Ορθόδοξη Εκκλησία, η διδασκαλία και η μαρτυρία κατά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο” [Θ 314]
29/04/2018 Εξετάσεις του μαθήματος “Συμβολική – Οικουμενική Κίνηση – Διαχριστιανικές Σχέσεις” [ΥΕ 18]

Σελίδες