Ανακοινώσεις Μαθημάτων

14/09/2017 Εξέταση των επιλεγομένων μαθημάτων του αναπλ. καθ. π. Κων/νου Καραϊσαρίδη
14/09/2017 Εξετάσεις του επιλεγομένου «Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» (Θ274)
08/09/2017 Εξετάσεις επιλεγομένων του επίκ. καθ. Θεόδωρου Πιτταρά
08/09/2017 Εξετάσεις επιλεγομένων μαθημάτων της κ. Ελένης Χρυσάφη
06/09/2017 Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος "Εκκλησιαστικές προσωπικότητες των Εκκλησιών της χερσονήσου του Αίμου", (Θ150)
06/09/2017 Εξετάσεις στην Παλαιά Διαθήκη, Αν. Καθ. Αθανάσιος Παπαρνάκης
05/09/2017 Εξετάσεις των επιλεγομένων μαθημάτων του Αναπλ. Καθηγητή Μιλτιάδη Βάντσου
05/09/2017 Eξέταση των επιλεγομένων του αναπλ. καθηγητή π. Νικόδημου Σκρέττα-Πλεξίδα
04/09/2017 Εξετάσεις επιλεγομένων μαθημάτων του π.Β.Γεωργόπουλου
31/08/2017 Εξετάσεις επιλεγομένων μαθήματος του επίκ. καθ. Δ. Νικολακάκη
30/08/2017 Εξεταστική Σεπτεμβρίου: Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος (ΕΕ/Χ250Π) «Θρησκευτική Αγωγή και Διαφορετικότητα»
28/08/2017 Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017: Εξέταση του μαθήματος “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ” (κωδικός: 404)
25/08/2017 Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017: Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Β' (Θ269)"
25/08/2017 Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017: Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Α' (Χ253)"
25/08/2017 Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017: Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος "Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Υ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α΄ (Χ142)"
25/08/2017 Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017: Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος "Οικολογική ερμηνεία της Καινής Διαθήκης"
25/08/2017 Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017: Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος "Περιβαλλοντική διαχείριση εκκλησιαστικών μονάδων"
25/08/2017 Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017: Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος: "Θέματα οικολογικής ηθικής"
25/08/2017 Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017: Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος "Επιστήμη και θρησκεία"
25/08/2017 Εξέταση Σεπτεμβρίου 2017: Αγγλική Γλώσσα
12/07/2017 Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017: αλλαγή ώρας εξέτασης των μαθημάτων ΥΕ24 και Υ407
22/06/2017 Εξέταση επιλεγομένων της επίκ. καθ. Αγγελικής Τριβυζαδάκη
20/06/2017 To Exegeticum για το μήνα Ιούνιο
18/06/2017 Αλλαγή στις ώρες εξέτασης των επιλεγομένων μαθημάτων του αναπλ. καθηγητή Μιλτιάδη Βάντσου
06/06/2017 Ανακοίνωση για την εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος «Η κανονική τάξη των Μυστηρίων (Θ289)»
06/06/2017 Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Κανονικό Δίκαιο Ι. Πηγές και Γενικό μέρος (Υ405)"
06/06/2017 Εξετάσεις του επιλεγόμενου μαθήματος Θ288 «Θεολογικό Δοκίμιο και Τέχνη ΙΙ»
06/06/2017 Εξετάσεις του επιλεγόμενου μαθήματος Θ310 «Πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στη Βυζαντινή Ανατολή και τη Λατινική Δύση: Από το Βυζάντιο στο Δυτικό Μεσαίωνα και την Ιταλική Αναγέννηση»
01/06/2017 Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Θ269 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Β΄
01/06/2017 Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Θ150 "Εκκλησιαστικές προσωπικότητες των Χωρών της χερσονήσου του Αίμου"

Σελίδες