Διοίκηση του Τμήματος

ΔIOIKHΣH TOY TMHMΑTOΣ

Όργανα Διοίκησης του Tμήματος είναι ο Πρόεδρος κι η Συνέλευση του Tμήματος

Πρόεδρος: Ο καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο καθηγητής π. Αθανάσιος Γκίκας

Oι Διευθυντές των Tομέων:

Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας: αναπλ. καθηγητής Αθανάσιος Παπαρνάκης

Τομέας Ιστορίας, Δόγματος, Διορθόδοξων και Διαχριστιανικών σχέσεων: καθηγητής Βασίλειος Τσίγκος

Τομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης: επίκ. καθηγητής π. Χρυσόστομος Νάσσης

Τομέας Δικαίου, Οργανώσεως και Ζωής της Εκκλησίας:  επίκ. καθηγητής Γεώργιος Γκαβαρδίνας

 

Γραμματέας: Βασιλική Σγουρνιού

 

ΣYNΕΛΕYΣH ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πρόεδρος: Ο καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο καθηγητής π. Αθανάσιος Γκίκας

Oι Διευθυντές των Tομέων:

Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας: αναπλ. καθηγητής Αθανάσιος Παπαρνάκης

Τομέας Ιστορίας, Δόγματος, Διορθόδοξων και Διαχριστιανικών σχέσεων: καθηγητής Βασίλειος Τσίγκος

Τομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης: επίκ. καθηγητής π. Χρυσόστομος Νάσσης

Τομέας Δικαίου, Οργανώσεως και Ζωής της Εκκλησίας:  επίκ. καθηγητής Γεώργιος Γκαβαρδίνας

 

Mέλη: Οι καθηγητές κι οι εκπρόσωποι των ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος και του Συλλόγου των Φοιτητών

 

Επιτροπές Τμήματος