Διοίκηση του Τμήματος

ΔIOIKHΣH TOY TMHMΑTOΣ

Όργανα Διοίκησης του Tμήματος είναι ο Πρόεδρος, η Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Tμήματος.

Πρόεδρος: Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Χρήστου

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης

Oι Διευθυντές των Tομέων:

Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας: αναπλ. καθηγητής Απόστολος Κραλίδης

Τομέας Ιστορίας, Δόγματος, Διορθόδοξων και Διαχριστιανικών σχέσεων: καθηγητής Βασίλειος Κουκουσάς

Τομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης: αναπλ. καθηγητής π. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης

Τομέας Δικαίου, Οργανώσεως και Ζωής της Εκκλησίας:  αναπλ. καθηγητής Μιλτιάδης Βἀντσος

 

Γραμματέας: Βασιλική Σγουρνιού

 

ΣYNΕΛΕYΣH ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Τμήμα, για το οποίο δεν ορίζεται ρητώς αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος.

Πρόεδρος: Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Χρήστου

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης

Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας: αναπλ. καθηγητής Απόστολος Κραλίδης

Τομέας Ιστορίας, Δόγματος, Διορθόδοξων και Διαχριστιανικών σχέσεων: καθηγητής Βασίλειος Κουκουσάς

Τομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης: αναπλ. καθηγητής π. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης

Τομέας Δικαίου, Οργανώσεως και Ζωής της Εκκλησίας:  αναπλ. καθηγητής Μιλτιάδης Βἀντσος

Mέλη: Οι καθηγητές κι οι λέκτορες του Τμήματος

 

 

Επιτροπές Τμήματος