Διοίκηση

ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α.Π.Θ.

Περικλής Α. Μήτκας
Πρύτανης 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή
Τηλ.: +30 2310 996715, -6728, -6703
Φαξ : +30 2310 996706
e-mail: rector@auth.gr

Θεόδωρος Λ. Λαόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Σχολή  Θετικών Επιστημών
Τηλ.: +30 2310 996848
e-mail: vice-rector-rc@auth.gr, vrect-rc-secretary@auth.gr

Παρασκευή Κ. Αργυροπούλου − Πατάκα
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων
Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας
Τηλ.: +30 2310 996713 -6708
Φαξ : +30 2310 996729
e-mail: vice-rector-hr@auth.gr, vrect-hr-secretary@auth.gr

Αριάδνη Στογιαννίδου
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή
Τηλ.: +30 2310 996709
Φαξ : +30 2310 997390
e-mail: vice-rector-ac@auth.gr, vrect-ac-secretary@auth.gr

Δέσποινα Ι. Κλαβανίδου
Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, Νομική Σχολή
Τηλ.: +30 2310 996848
e-mail: vice-rector-pd@auth.gr, vrect-pd-secretary@auth.gr

Νικόλαος Χρ. Βαρσακέλης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τηλ.: +30 2310 996716
Φαξ : +30 2310 997390
e-mail: vice-rector-ec@auth.gr, vrect-ec-secretary@auth.gr

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Όργανα διοικήσεως της Θεολογικής Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση της Σχολής και η Kοσμητεία.

H Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη των Συνελεύσεων των δύο Tμημάτων.

H Kοσμητεία απαρτίζεται από:

α) Τον Kοσμήτορα, καθηγητή Μιλτιάδη Κωνσταντίνου (mkon@theo.auth.gr)

β) Τους Προέδρους των δύο Tμημάτων

- Tμήματος Θεολογίας: καθηγητή Παναγιώτη Σκαλτσή (pskaltsi@theo.auth.gr)

- Tμήματος Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας: καθηγητή Συμεών Πασχαλίδη (spaschal@past.auth.gr)

 

Γραμματέας: Ευμορφία Μακεδονοπούλου (emakedo@past.auth.gr)

 

Ιστοσελίδα της Κοσμητείας